Biuletyn Zrównoważonych Energetycznie Gmin

 Kalendarz Wydarzeń | Artykuły | Zarejestruj się, aby otrzymywać niniejszy biuletyn elektroniczny


Regions202020 logo ENESCOM logo Come2CoM logo CITY_SEC logo Energy for Mayors logo
Girl cycle by wind turbine
Wydanie 1 Jesień 2010

W maju 2010 roku realizatorzy pięciu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego gmin, finansowanych z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE), połączyli siły, by wspólnie rozpowszechniać wiadomości i informacje na temat innowacyjnych lokalnych działań, które mogą zainspirować miasta i regiony do osiągania unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostały ustalone dla 2020 roku.

Realizatorzy owych pięciu projektów - zatytułowanych ENNEREG, Energy for Mayors, City_SEC, come2CoM i ENESCOM i obejmujących swoim zasięgiem ponad 100 gmin z całej Europy - podjęli się wydawania wspólnego biuletynu, który w kilku wersjach językowych rozsyłany będzie do tysięcy podmiotów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem energetycznym.

Przedmowa

Ponad 70% ludności Europy żyje w miastach, które wykorzystują ogromne ilości energii. W świetle olbrzymich wyzwań energetycznych stojących przed Europą, Unia Europejska (UE) zwróciła uwagę na wagę lokalnych i regionalnych inicjatyw na rzecz redukcji zużycia energii i emisji CO2 oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii.Komisja Europejska wdrożyła kluczową inicjatywę pn. Porozumienie Burmistrzów, by dać władzom publicznym możliwość reakcji na zmiany klimatu oraz stworzyć platformę wymiany doświadczeń i współpracy. Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE), finansując ponowne uruchomienie portalu ManagEnergy oraz projekty ukierunkowane na zrównoważony rozwój energetyczny gmin, oferuje natomiast władzom publicznym wsparcie techniczne. Projekty przedstawione w niniejszym biuletynie otrzymały dofinansowanie w ramach naboru wniosków, który miał miejsce w 2009 roku, a ich głównym celem jest pomoc gminom w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów oraz w wywiązaniu się z wynikających z tego zobowiązań.

Artykuł »

Pięć nowych projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego gmin finansowanych z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE)

W maju 2010 roku realizatorzy pięciu projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju energetycznego gmin, finansowanych z programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE), połączyli siły, by wspólnie rozpowszechniać wiadomości i informacje na temat innowacyjnych lokalnych działań, które mogą zainspirować miasta i regiony do osiągania unijnych celów w zakresie emisji gazów cieplarnianych, efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, które zostały ustalone dla 2020 roku.

Realizatorzy owych pięciu projektów - zatytułowanych ENNEREG, Energy for Mayors, City_SEC, come2CoM i ENESCOM i obejmujących swoim zasięgiem ponad 100 gmin z całej Europy - podjęli się wydawania wspólnego biuletynu, który w kilku wersjach językowych rozsyłany będzie do tysięcy podmiotów zainteresowanych zrównoważonym rozwojem energetycznym.

Artykuł »

Energy for Mayors pomaga Strukturom Wspierającym

Projekt zatytułowany Energy for Mayors jest pierwszym projektem finansowanym z programu IEE, który jest adresowany zarówno do Struktur Wspierających Porozumienie Burmistrzów, jak i europejskich miast i gmin. Jego głównym celem jest wsparcie zrównoważonego rozwoju energetycznego społeczności europejskich poprzez udzielenie konkretnej pomocy wybranym miastom i gminom oraz Strukturom Wspierającym.

Artykuł »

Tożsamość Energetyczna Gmin

ENESCOM Project participants at the Kick-off Meeting in Monteveglio (Italy)Celem projektu ENESCOM jest to pomoc 70 nowym gminom w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów oraz w przyjęciu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP), co zapewni zmianę nawyków użytkowników energii w kierunku jej bardziej efektywnego i zrównoważonego wykorzystania.

Artykuł »

come2CoM - wymiana doświadczeń i budowanie kompetencji miast i gmin w zakresie wdrażania zrównoważonej polityki energetycznej – promocja Porozumienia Burmistrzów

Promocja Porozumienia Burmistrzów

come2CoM LogoCelem projektu come2CoM jest wsparcie wdrażania europejskiej inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów. Cel ten osiągniemy pomagając władzom lokalnym z krajów uczestniczących w projekcie w przystąpieniu do Porozumienia Burmistrzów oraz w opracowaniu wymaganych Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP).

W pierwszym etapie konsorcjum projektu, w skład którego wchodzi 12 zaangażowanych agencji energetycznych, agencji doradztwa energetycznego oraz instytutów energetycznych z 11 krajów UE, rozpocznie kampanię promocyjną mającą na celu poinformowanie władz lokalnych o Porozumieniu Burmistrzów oraz zachęcenie ich do objęcia przewodnictwa w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Artykuł »

„Najzieleńsze z miast” może osiągnąć jeszcze więcej! Przykład udanego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii opracowanego przez miasto Växjö (Szwecja)

Växjö “Europe’s Greenest City”Istotą projektu come2CoM jest promocja Porozumienia Burmistrzów poprzez zaoferowanie pomocy w opracowaniu Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii. W rozmowie z przedstawicielem projektu come2CoM Henrik Johansson, Kierownik ds. Środowiska w Växjö (Szwecja), objaśnia rolę planowania energetycznego w walce ze zmianami klimatu.

„Najzieleńsze z miast” może osiągnąć jeszcze więcej! Przykład udanego Planu Działań na rzecz Zrównoważonej Energii opracowanego przez miasto Växjö (Szwecja)

Artykuł »

Regionalne agencje rozwoju i agencje energetyczne wspierają zrównoważony rozwój energetyczny gmin, by wspólnie stać się aktywnymi uczestnikami rynku energii w Europie

City_SEC logoU podstaw projektu City_SEC leży potrzeba wsparcia lokalnych i regionalnych decydentów, by przystąpili do  Porozumienia Burmistrzów i osiągnęli jego cele, zwłaszcza w tych regionach, w których jak na razie niewiele gmin należy do Porozumienia.

Celem projektu City_SEC jest sporządzenie wyjściowej oceny zużycia energii oraz opracowanie Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) dla 44 gmin, co ma pomóc im w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju energetycznego. 44 zaangażowane w projekt gminy uzyskają ze strony konsorcjum projektu pomoc w  przystąpieniu do inicjatywy pn. Porozumienie Burmistrzów oraz w opracowaniu działań, które umożliwią im przekroczenie celów polityki klimatyczno-energetycznej UE (cele 3x20%).

Artykuł »

ENNEREG "Regiony 202020"

ENNEREG - Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju

Map showing 12 ENNEREG Pioneer RegionsCelem projektu ENNEREG – Regiony na rzecz zrównoważonego rozwoju jest utworzenie europejskiej sieci regionów pn. Regiony 202020 i zainspirowanie ich do opracowania regionalnych Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP) oraz wdrożenia projektów z zakresu zrównoważonej energii (SEP).

W maju 2010 roku 12 pionierskich regionów projektu ENNEREG rozpoczęło działania mające uczynić z nich regiony zrównoważone energetycznie. Regiony projektu ENNEREG, wśród których znajdują się zarówno greckie i portugalskie wyspy jak i cała Walia, podejmą się opracowania i wdrożenia SEAP oraz SEP, wymieniając się zdobytymi w trakcie tego procesu doświadczeniami i wiedzą.

Artykuł »

Umowy o efekt energetyczny z zielonymi gwarancjami w Middelfart w Danii

Energy performance contracting with green guaranteesW 2009 roku duńska gmina Middelfart przyjrzała się swojemu zużyciu energii oraz oddziaływaniu na środowisko. Odkryła, że posiada ogromny potencjał oszczędności energii oraz redukcji emisji CO2.

Zamieszczony poniżej film video (YouTube) opowiada o tym, jak firma Schneider Electric pomogła gminie Middelfart poprawić stan obiektów oraz sfinansować te inwestycje podpisując z nią umowę o efekt energetyczny.

Artykuł »

Chcesz uczyć się od najlepszych? My też!

Doświadczenia zdobyte przez 12 pionierskich regionów projektu ENNEREG zostaną połączone z wiedzą innych regionów, które już podjęły się opracowania i wdrożenia Planów Działań na rzecz Zrównoważonej Energii oraz projektów z tego zakresu. Pionierzy ci będą wymieniać się doświadczeniami oraz inspirować i wspierać powielanie wzorcowych działań w całej Europie za pomocą Sieci Regiony 202020.

Artykuł »