Vijesti Energetski održivih zajednica

 Dnevnik događanja | Vijesti | Prijavite se kako biste dobivali našu e-brošuru


Regions202020 logo ENESCOM logo Come2CoM logo CITY_SEC logo Energy for Mayors logo
Girl cycle by wind turbine
1 izdanje Jesen 2010

U svibnju 2010., pet projekata Energetski održivih zajednica (SEC) unutar programa Inteligentna energija u Europi (IEE) udružilo je snage kako bi širilo vijesti o inovativnoj lokalnoj akciji koja može potaknuti gradove i regije da ostvare ciljeve Europske unije za smanjenje emisija stakleničkih plinova, povećanje energetske učinkovitosti i iskorištavanje obnovljivih izvora energije.

Pet projekata - ENNEREG, Energija za gradonačelnike, City_SEC, come2CoM i ENESCOM, koji predstavljaju više od stotinu zajednica diljem Europe, stvaraju zajedničku elektroničku brošuru pisanu na nekoliko europskih jezika, a koja će biti poslana tisućama sudionika projekata za razvoj održive energije.  

Uvod

Gradovi troše goleme količine energije, s obzirom na to da u njima živi više od 70% svjetskog stanovništva. U svjetlu teških izazova očuvanja energije s kojima se Europa suočava, Europska unija (EU) prepoznala je važnost lokalnih i regionalnih inicijativa za smanjenje potrošnje energije i emisija CO2  i pojačano korištenje obnovljivih izvora energije.

Vodeću inicijativu pod nazivom Sporazum gradonačelnika pokrenula je Europska komisija kako bi tijelima javne vlasti ponudila demokratski odgovor na klimatske promjene i izgradila platformu za suradnju i razmjenu iskustava. Program Inteligentna energija u Europi (IEE) nudi tehničku podršku tijelima javne vlasti kroz financiranje portala ManagEnergy, koji je nedavno ponovno pokrenut, te raznih projekata programa IEE. Projekti pod zajedničkim nazivom Energetski održive zajednice o kojima se u ovoj e-brošuri govori financirani su sredstvima prikupljenima javnim pozivom 2009. i služe kao pomoć zajednicama koje su članice Sporazuma gradonačelnika ili to žele postati.  

Članak »

Energetski održive zajednice (SEC) – pet novih projekata unutar programa Inteligentna energija u Europi (IEE)

U svibnju 2010, pet projekata pod nazivom Energetski održive zajednice (SEC) unutar programa Inteligentna energija u Europi (IEE) udružilo je snage kako bi širilo vijesti i informacije o inovativnoj lokalnoj akciji koja može potaknuti gradove i regije da postignu ciljeve Europske unije za 2020. te smanje emisije stakleničkih plinova i potaknu energetsku učinkovitost i korištenje obnovljive energije.

Pet projekata - ENNEREG, Energija za gradonačelnike, City_SEC, come2CoM i ENESCOM, koji predstavljaju više od stotinu zajednica diljem Europe, stvaraju ovu zajedničku e-brošuru na nekoliko europskih jezika koja će se slati tisućama sudionika u projektima razvoja obnovljive energije.  

Članak »

Energija za gradonačelnike usmjerava se na Strukture potpore

Projekt Energija za gradonačelnike je prvi sufinancirani projekt Inteligentne energije u Europi koji se izričito odnosi na Strukture potpore Sporazuma gradonačelnika te gradove i općine diljem Europe. Ovaj projekt daje smjernice gradovima i njihovim Strukturama potpore, a njegov je glavni cilj poduprijeti razvoj energetski održivijih zajednica u Europi.

Članak »

Energetski identitet zajednica

ENESCOM Project participants at the Kick-off Meeting in Monteveglio (Italy)Cilj projekta ENESCOM je poduprijeti sedamdeset novih jedinica lokalne i regionalne samouprave u pristupanje Sporazumu gradonačelnika, i usvajanje Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP), pri čemu će se navike potrošnje energije u tim zajednicama usmjeriti prema učinkovitosti i održivosti.

Članak »

come2CoM - nudi strategije energetski održivog urbanog razvitka – promovirajući Sporazum gradonačelnika

Promoviranje Sporazuma gradonačelnika

come2CoM LogoCilj projekta come2CoM je pridonijeti uspješnoj primjeni europske inicijative, Sporazuma gradonačelnika. Ovaj cilj ostvarit ćemo pomažući gradovima i lokalnim vlastima u zemljama konzorcija partnera projekta u njihovom priključivanju Sporazumu gradonačelnika i razvijanju Akcijskih planova energetski održivog razvitka (SEAP-a).

U prvoj fazi, partneri projekta koji uključuju dvanaest energetskih agencija, ureda za energetsko savjetovanje i energetskih instituta iz jedanaest europskih zemalja pokrenut će promotivnu kampanju koja će informirati gradove i lokalne vlasti o Sporazumu gradonačelnika i potaknuti ih da preuzmu vodstvo u ublažavanju klimatskih promjena.

Članak »

“Najzeleniji grad” može postići više! Växjö u Švedskoj je primjer uspješno provedenog Akcijskog plana energetski održivog razvitka

Växjö “Europe’s Greenest City”Srž projekta come2Com je promovirati Sporazum gradonačelnika kroz pružanje potpore u razvijanju Akcijskog plana energetski održivog razvitka. Intervju s Henrikom Johanssonom, glavnom osobom zaduženom za pitanja očuvanja okoliša u Växju u Švedskoj pokazuje važnost Akcijskih planova energetski održivog razvitka u borbi protiv klimatskih promjena.

Växjö – “Najzeleniji grad u Europi”. Fotografija preuzeta uz dopuštenje Henrika Josephsona, gradska uprava Växja

Članak »

Regionalne razvojne i energetske agencije pomažu općinama u projektu Energetski održive zajednice kako bi zajedno postale aktivni sudionici očuvanja energije u Europi

City_SEC logoProjekt City_SEC nastao je iz zajedničke potrebe za podržavanjem lokalnih i regionalnih donositelja odluka kako bi pristupili Sporazumu gradonačelnika i ostvarili njegove ciljeve, osobito u onim regijama u kojima postoji nekoliko potpisnica iz jedinica lokalne i regionalne samouprave.

Cilj projekta City_SEC je izraditi Referentni inventar emisije CO2 i Akcijski plan energetski održivog razvitka (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) za 44 jedinice lokalne i regionalne samouprave, pomažući im na taj način da postanu energetski održive zajednice. Konzorcij projekta pružit će potporu ovim jedinicama lokalne i regionalne samouprave u njihovom pridruživanju inicijativi Sporazumu gradonačelnika i razvijanju akcija koje će premašiti ciljeve 20-20-20 koje je postavila Europska unija.

Članak »

ENNEREG "Regije 202020"

ENNEREG - Regije 202020 utiru put energetski održivoj Europi

Map showing 12 ENNEREG Pioneer RegionsCilj projekta ENNEREG Regije utiru put energetski održivoj Europi je utvrditi mrežu regija u Europi – Regije 202020 –  i poticati ih na stvaranje Akcijskih planova energetski održivog razvitka (Sustainable Energy Action Plan, SEAP) i na provođenje Projekata održive energije (Sustainable Energy Project, SEP).

U svibnju 2010., dvanaest "pionira" projekta ENNEREG krenulo je na put prema svom cilju: postati energetski održivim regijama. Ove regije pod nazivom ENNEREG, koje sežu od otoka u Grčkoj i Portugalu sve do čitavog Walesa, započet će razvoj i provedbu Akcijskih planova energetski održivog razvitka i Projekata održive energije, te međusobno razmjenjivati iskustva i znanja stečena u tom procesu.

Članak »

Ušteda energije i ekološka jamstva rade zajedno u Middelfartu u Danskoj

Energy performance contracting with green guaranteesOpćina Middelfart u Danskoj je 2009. analizirala svoju potrošnju energije i utjecaj na okoliš i shvatila da ima velik potencijal za uštedu energije i smanjenje emisija CO2.

Ova video snimka na YouTubeu pokazuje kako je Schneider Electric pomogao općini Middelfart da poboljša svoje objekte i financira napredak i ulaganja putem zajamčenih ušteda energije.

Članak »

Želite li učiti od najboljih? I mi isto!

Znanja i iskustva koja je steklo dvanaest regija-pionira projekta ENNEREG povezat će se sa znanjima drugih regija koje su već u fazi razvijanja i provedbe Akcijskih planova energetski održivog razvitka i Projekata energetske učinkovitosti. Regije-pioniri razmjenjivat će iskustva te poticati, voditi i podržavati preslikavanje regija diljem Europe putem Mreže Regija 202020.

Članak »